DanLuat 2022

Nguyễn Thị Hồng Ngọc - jinju95

Họ tên

Nguyễn Thị Hồng Ngọc


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 14/03

Đến từ Hà Nội, Việt Nam

Có kinh nghiệm trong việc thực hiện xin giấy phép VSATTP, giấy phép lao động, giấy phép cho thuê lại lao động, giấy phép công bố

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url