DanLuat 2024

Nguyễn Đỗ Tùng Anh - Jimraynon

Họ tên

Nguyễn Đỗ Tùng Anh


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 01/01

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Sách Napoleon Bonaparte
Sở thích khác Thảo luận

Cãi như chém trả :))

If the enemy is in ranger, so are you!

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url