DanLuat 2024

Nguyễn Mạnh Cường - Im_lawyerx0

Họ tên

Nguyễn Mạnh Cường


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 03/02

Đến từ Hà Nội, Việt Nam

Tự hào đã từng là sinh viên khoa luật đại học quốc gia Hà Nội !

Đời người ngắn hay dài há do ý muốn. Đã biết như thế mà còn tham sống, há không phải là u mê. Đã biết như thế, mà còn sợ chết há không phải là tuổi trẻ lưu lạc tha hương đến nỗi quên cả đường về. Đã biết như thế người chết đi có khi lại hối hận là từng tham sống cũng nên - Trang Tử

Dịch nghĩa:

Sống chắc gì đã sướng mà chết chắc gì đã khổ. Sống chết thật ra không khác nhau bao nhiêu. Con người ta khi sống chẳng qua là một giấc mộng lớn. Khi chết đi chính là tỉnh mộng. Không chừng sau khi chết, lại thấy rằng trước đó mình cứ ham sống thật là ngu xuẩn. Sao không chết sớm hơn. Hệt như sau khi chúng ta trải qua một cơn ác mộng đáng sợ, tỉnh lại cảm thấy giấc mộng vừa qua thật quá dài.

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url