DanLuat 2024

Trương Thị Huyền Trang - huyentrangvt204

Họ tên

Trương Thị Huyền Trang


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 20/04

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

Give the other person a fine repulation to live up to - Khen ngợi để người khác luôn phấn đấu xứng đáng với lời khen đó (ĐNT)

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url