DanLuat 2024

tan - huutan333

Họ tên

tan


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 03/11

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sách Tôi thích đọc những cuốn sách có liên quan đến luật chẳng hạng như thủ tục góp vốn mua cổ phần cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tục góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài:

Việt Nam tham gia vào WTO, cụ thể là năm 2014 và 1/7/2015 được xem là một giai thoại chuyển mình mạnh mẽ của Luật đầu tư tặng riêng cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam về thủ tục góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài http://www.luatducchanh.vn/thu-tuc-gop-von-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai/ một trong những văn bản cực kỳ quan trong trong hệ thống pháp luật Việt Nam ghi nhận điều này là Luật Doanh Nghiệp 2014 và Luật Đầu Tư 2014.

Riêng đối với các quỹ đầu tư và các nhà đầu tư hoạt động độc lập đây được xem là tín hiệu vui mừng vì suốt nhiều năm bị ràng buộc cuối cùng họ cũng có cho mình quy chế riêng để đầu tư vào Việt Nam.

Vậy nhà đầu tư nước ngoài sẽ được làm gì khi họ muốn góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam?

Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần thông qua việc mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;

Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn thông qua việc mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

Góp vốn vào công ty hợp danh thông qua việc mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;

Lưu ý thủ tục góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài https://sites.google.com/site/thutucgopvoncuanguoinuocngoai/ về việc mua lại cổ phần các doanh nghiệp Việt Nam sẽ không còn hạn chế như trước đây

Cụ thể các hình thức đó như thế nào ?

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam phải tuân thủ hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty Việt Nam không hạn chế trừ các trường hợp như sau:

Tìm hiểu thêm về thủ tục xin giấy phép lao động http://www.luatducchanh.vn/thu-tuc-xin-giay-phep-lao-dong/ tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng và doanh nghiệp trong nước nói chung.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không phải là công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Nhà đầu tư góp vốn mua cổ phẩn trong công ty vốn Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của công ty Việt Nam.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ làm thủ tục nhập tịch cho việt kiều http://www.luatducchanh.vn/dich-vu-xac-nhan-co-quoc-tich-viet-nam/ góp phần nâng cao chất lượng sống lao động tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ yêu cầu:

Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Công ty nội thất thông minh http://noithatthongminhhcm.com/ và tủ bếp https://www.tubepkimminh.com/ đã thực hiện các chính sách thuộc về thủ tục góp vốn tại https://sites.google.com/site/thutucgopvoncuanguoinuocngoai/ rất uy tín và chuyên nghiệp ít tốn thời gian