DanLuat 2023

Đỗ Minh Hưng - hungptnmt

Họ tên

Đỗ Minh Hưng


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 24/03

Đến từ Bạc Liêu, Việt Nam
Công ty
  • Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã
  • Thời gian làm việc
    Từ 11/2004 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Cán bộ kỹ thuật

Ham học hỏi về mọi lĩnh vực.Nhất là các lĩnh vực liên quan về đất đai......
Tỉnh thành Bạc Liêu, Việt Nam
Url