DanLuat 2022

Hồ Ngọc Tú - hongoctu

Họ tên

Hồ Ngọc Tú


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 02/01

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ta có thể đứng yên giữa dòng nước chảy xiết, nhưng không thể đứng yên giữa dòng đời xuôi ngược

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url