DanLuat 2023

Hồ Vũ Ngọc Minh - hominhdaklak

Họ tên

Hồ Vũ Ngọc Minh


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 19/01

Đến từ Đăk Lăk, Việt Nam

Phật day: "Trong tâm có là có, trong tâm không có là không có"

Tỉnh thành Đăk Lăk, Việt Nam
Url