DanLuat 2022

Hồ Hữu Nghị - hohuunghi

Họ tên

Hồ Hữu Nghị


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 29/09

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Đại học
  • Trường Đại học Luật Hà Nội

"One lawyer with a briefcase can steal more than a hundred men with guns ...” ― Mario Puzo

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Facebook http://facebook.com/jackfrost.nghi
Website http://magingam.com
Url