DanLuat 2022

Phạm Thị Hoa - Hoakt2008

Họ tên

Phạm Thị Hoa


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 01/01

Đến từ Hà Nội, Việt Nam

Đại lý thuế, dọn dẹp sổ sách kế toán, nhận làm báo cáo thuế tháng/quý/năm, quyết toán thuế, soạn thảo hồ sơ hoàn thuế, tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp về kế toán, thuế. Dịch vụ soạn thảo hồ sơ tham gia BHXH, tư vấn lao động tiền lương v v ...

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Yahoo! Messenger taxservices247@yahoo.com
Windows Live Messenger taxservices247
Skype taxservices247
Facebook taxserviceshn247@gmail.com
Url