DanLuat 2024

Hồ Sỹ Nguyên - ho.synguyen

Họ tên

Hồ Sỹ Nguyên


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 01/01

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Kinh Tế TP.HCM
  • Đại Học Kinh Tế TP.HCM

Âm nhạc Nhạc sến
Sách kiếm hiệp
Phim ảnh xã hội đen
Chương trình TV thời sự, bóng đá
Games it chơi game
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Yahoo! Messenger hosynguyen.ctbs
Url