DanLuat 2024

Nguyễn Văn Chiến - havipiplaw

Họ tên

Nguyễn Văn Chiến


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 10/08

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Công nghiệp Hà Nội

Công ty TNHH Sở hữu Trí tuệ Havip được thành lập ngày 27/7/2005 và đã được ghi nhận là Tổ chức Đại diện Sở hữu Trí tuệ của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, đại diện quyền tác giả tại Cục Bản quyền tác giả Việt Nam và đại diện quyền đối với giống cây trồng tại Cục trồng trọt Việt Nam.