DanLuat 2022

Võ Ánh Hảo - haonhatrang

Họ tên

Võ Ánh Hảo


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 21/10

Đến từ Khánh Hoà, Việt Nam

Hòa đồng, cá tính nhưng dễ xúc động.Thỉnh thoảng hay mít ướt...

Tôn trọng bản thânmình chính là tôn trọng những người xung quanh

Tỉnh thành Khánh Hoà, Việt Nam
Url