DanLuat 2024

Nguyễn Thanh Hải - haikiemtoan

Họ tên

Nguyễn Thanh Hải


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 27/07

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty
  • INCOMEX CORP
  • Thời gian làm việc
    Từ 10/2008 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Phó phòng kế toán

Đại học
  • Trường Đại Học Tài Chính - Marketing

- Là một kế toán trưởng có nhiều năm kinh nghiệm

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Yahoo! Messenger haiketoantruong
Skype haikiemtoan
Facebook https://www.facebook.com/haiketoan
Website http://haikiemtoan.blogspot.com
Url