DanLuat 2024

Hà Văn Hưng - hahung278775

Họ tên

Hà Văn Hưng


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 27/08

Đến từ Khánh Hoà, Việt Nam

sống nơi đất khách. Thanh Hóa - Khánh Hòa

sống nơi đất khách - sống, chiến đấu, tức là đã học

Tỉnh thành Khánh Hoà, Việt Nam
Url