DanLuat 2024

Nguyễn Ngọc Hậu - Hades_HLU

Họ tên

Nguyễn Ngọc Hậu


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 22/05

Đến từ Vĩnh Phúc, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Luật Hà Nội
  • Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền

Trung học cơ sở
  • Phạm Công Bình
Tỉnh thành Vĩnh Phúc, Việt Nam
Url