DanLuat 2023

Nguyễn Thị Bảo Châu - gaique

Họ tên

Nguyễn Thị Bảo Châu


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 14/09

Đến từ Phú Yên, Việt Nam

Tôi yêu những cái gì xưa cũ

Rượu cũ, sách cũ và những người bạn cũ!

Tỉnh thành Phú Yên, Việt Nam
Url