DanLuat 2022

Trần Thị Kim Ánh (http://www.tim1s.vn/tuvandautuxd) - familythachanh

Họ tên

Trần Thị Kim Ánh (http://www.tim1s.vn/tuvandautuxd)


Xưng hô

Ngày sinh nhật 10/09

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty
  • Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết kế Xây dựng Đô Thị
  • Thời gian làm việc
    Từ 06/2006 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Phòng Kế Hoạch

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url