DanLuat 2024

Đào Xuân Huy - dxdaoxuan

Họ tên

Đào Xuân Huy


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 20/01

Đến từ Bình Định, Việt Nam

Tôi: Đào Xuân Huy.

Đại học.

Sở thích : Chính trị, thời sự, lịch sử, Pháp luật và đọc báo.

email: dxdaoxuan@gmail.com

Địa chỉ: Phường Bình Định, TX. An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tỉnh thành Bình Định, Việt Nam
Url