DanLuat 2024

Nguyễn Đình Quân - drquan

Họ tên

Nguyễn Đình Quân


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 16/10

Đến từ Đăk Lăk, Việt Nam

Đánh cho nó chích luân bất phản

Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn

Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ

Tỉnh thành Đăk Lăk, Việt Nam
Url