DanLuat 2024

Đỗ Trọng Hiền - DoTrongHienCTB

Họ tên

Đỗ Trọng Hiền


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 10/03

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đại học
  • Học viện Khoa học Xã hội
  • Học viện Tư pháp
  • Đại Học Kinh Tế TP.HCM
  • Đại Học Kinh Tế TP.HCM

I am Hien. Gender is male.

I am a lawyer.

- Tax

- Accountant

- Business consultancy

- Adversarial process

- Alternative dispute resolution (ADR)

Thanks and best regards

Luật sư - Kế toán - Thuế - Kiểm toán - Kiểm soát nội bộ

Lawyer - Accountant - Tax - Audit - Internal control

律师 - 会计师 - 税金 - 查帐 - 内部控制

ĐỖ TRỌNG HIỀN  

杜 重 贤

0909164167 - 0917303340

hien.lawyer2015@gmail.com

web: http://nghiepvuketoan.vn; http://dogialuat.vn

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Google Talk hien.lawyer2015
Windows Live Messenger hienchiefac
Facebook Ls Dotronghien Nghiepvuketoan
Website http://nghiepvuketoan.vn
Url