DanLuat 2022

Đỗ Thu Huyền - Do.thuhuyen

Họ tên

Đỗ Thu Huyền


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 29/09

Đến từ Hà Tây, Việt Nam
Đại học
  • Đại học Luật Hà Nội

Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp: Thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp,...

Tư vấn pháp luật Kế toán-Thuế ban đầu cho doanh nghiệp: Thuế môn bài, hóa đơn,...

Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, lao động, bảo hiểm và các loại thuế có liên quan....

luatsuhiepbui.com - Điện thoai: 0965. 985.982

Ms Huyền: 01647744220 0965985982

Tỉnh thành Hà Tây, Việt Nam
Facebook https://www.facebook.com/do.den.0310
Url