DanLuat 2022

K' Dim - Dimthien

Họ tên

K' Dim


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 14/01

Đến từ

Một cân trung thực bằng một tấn thông minh!