DanLuat 2024

Nguyễn Tiến Bắc - darelevil

Họ tên

Nguyễn Tiến Bắc


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 23/10

Đến từ Phú Thọ, Việt Nam
Tỉnh thành Phú Thọ, Việt Nam
Url