DanLuat 2024

NGÔ ĐÌNH HOÁN - dantrilaw

Họ tên

NGÔ ĐÌNH HOÁN


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 28/02

Đến từ Bắc Ninh, Việt Nam
từ 1996 đến 2007 Công tác tại Phòng tài chính kế toán Một cơ quan sự nghiệp
Tỉnh thành Bắc Ninh, Việt Nam
Website http://dantrilaw.com
Url