DanLuat 2024

Đặng Ngọc Minh Quang - crazyetimeonlinelove

Họ tên

Đặng Ngọc Minh Quang


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 05/05

Đến từ Lâm Đồng, Việt Nam
Công ty
  • .......
  • Thời gian làm việc
    Từ 05/1995 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    HS

la` một HS bình thừong , đam mê và thjck luật , cả chính trị nữa!

vẫn biết vô tình lại hữu tình

đến lúc mặn nồng tình bỗng nhạt!

Tỉnh thành Lâm Đồng, Việt Nam
Url