DanLuat 2022

Vũ Công Huân - conghuan007

Họ tên

Vũ Công Huân


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 25/12

Đến từ Thái Bình, Việt Nam
Công ty
 • Tư nhân
 • Thời gian làm việc
  Từ 01/2011 đến
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  chuyên viên
 • Tư nhân
 • Thời gian làm việc
  Từ 12/2011 đến nay
 • Vị trí
  Khác
 • Nghề nghiệp
  chuyên viên

hot: 0975077851

“Thà cứu một kẻ có tội còn hơn kết án một kẻ vô tội" .

VOLTAIRE

Tỉnh thành Thái Bình, Việt Nam
Url