DanLuat 2024

Phạm Kim Chi - chiptk

Họ tên

Phạm Kim Chi


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 26/08

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url