DanLuat 2024

Trương Liêu - chinamnhi

Họ tên

Trương Liêu


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 21/02

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đi không, há lẽ trở về không?

Cái nợ cầm thư phải trả xong!

Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt

Trót đem thân thế hẹn tang bồng

Đã mang tiếng ở trong trời đất

Phải có danh gì với núi sông

Trong cuộc trần ai, ai dễ biết?

Rồi ra mới rõ mặt anh hùng

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url