DanLuat 2024

Nguyễn Biên - ChemBao

Họ tên

Nguyễn Biên


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 29/08

Đến từ Sơn La, Việt Nam
Đại học
  • Cao đẳng Thương mại Trung ương IV

Trung học cơ sở
  • Tô Hiệu
Âm nhạc Nhạc Việt Nam
Chương trình TV Thể thao
Tỉnh thành Sơn La, Việt Nam
Url