DanLuat 2021

Nguyễn Tố Trinh - chaos2009

Họ tên

Nguyễn Tố Trinh


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 17/12

Đến từ Đăk Lăk, Việt Nam
1/4 là động vật bậc thấp-1/4 là động vật bậc cao-1/4 là thiên thần-1/4 là ác quỷ
Tỉnh thành Đăk Lăk, Việt Nam
Url