DanLuat 2024

Lê Văn Chức - Canhdongfull

Họ tên

Lê Văn Chức


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 10/10

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Đại học
  • Viện Đại Học Mở Hà Nội

Trung học cơ sở
  • Trường Trung Học Cơ Sở Thanh Long

Luôn mong muốn sự công bằng! Mọi hành động sai trái cần phải trả giá!

Chức

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Yahoo! Messenger Chuclevan_93@yahoo.com
Facebook Lê Văn Chức
Url