DanLuat 2024

Lê Quyên - Candy91

Họ tên

Lê Quyên


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 13/02

Đến từ Lâm Đồng, Việt Nam

...

h0i? thÊ' giAn tiNh` Ai' lA`cHi

mA` đÔi lƯa' thÊ` ngUyÊn` sÔng' chÊt'...

Tỉnh thành Lâm Đồng, Việt Nam
Url