DanLuat 2024

Vũ Đức Nam - camezoom123

Họ tên

Vũ Đức Nam


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 14/02

Đến từ
Âm nhạc 1+1
Sách Đắc nhân tâm, chưa bao giờ thất bại
Phim ảnh Hành động
Chương trình TV K+1, K+NS, K+PC
Games fifa online
Sở thích khác Bóng đá

Vẫn kiêu hảnh ngẩng cao đầu kiêu hảnh.Vẫn cúi đầu tự nhủ phải cố lên.Trời cao tôi là vì sao lẻ.Dưới mặt đất tôi là kẻ cô đơn.Nổi buồn ơi nếu ngày là vật chất.Thì ta là kẻ giàu nhất thế gian.