DanLuat 2024

hà hương giang - c0mjnju

Họ tên

hà hương giang


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 16/12

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Đại học
  • Dai hoc cong doan
  • Đại Học Bách Khoa Hà Nội
  • Học Viện CN Bưu chính viễn thông

Trung học cơ sở
  • Trung học cơ sở Hà Kỳ
  • trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ
Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url