DanLuat 2024

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - bongquynh

Họ tên

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 09/03

Đến từ Nghệ An, Việt Nam

"Kẻ bi quan luôn nhìn thấy sự khó khăn trong mỗi cơ hội.

Người lạc quan luôn nhìn thấy các cơ hội trong mọi khó khăn"

Tỉnh thành Nghệ An, Việt Nam
Url