DanLuat 2024

h - bluesea117

Họ tên

h


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 07/04

Đến từ Lai Châu, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Thương Mại Hà Nội

gi gỉ gì gi cái gì cũng thích... dễ gần, dễ nói chuyện và dễ tính như....cái hang! hik

Tỉnh thành Lai Châu, Việt Nam
Yahoo! Messenger bluesea117_82
Facebook http://www.facebook.com
Website http://www.facebook.com
Url