DanLuat 2024

Nguyễn Như Huân - blackeyes

Họ tên

Nguyễn Như Huân


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 24/08

Đến từ Gia Lai, Việt Nam
Công ty
  • Văn phòng Đăng ký QSD đất
  • Thời gian làm việc
    Từ 09/2009 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Chuyên viên

I am Blackeyes.kool Ham vui, mải chơi, nhiệt tình với bạn bè và trong công việc, không ngại khổ, không ngại khó chỉ sợ làm không hết (nhiều việc quá). Trông cũng đâu đến nỗi nào đâu mà ai cũng ... khen đẹp trai. Thích một câu (cho đến khi thích câu khác) THEO TÌNH ... TÌNH CHẠY, CHẠY TÌNH .... TÌNH ĐI LUÔN.

Tomorrow never come

Tỉnh thành Gia Lai, Việt Nam
Url