DanLuat 2023

Nguyễn Như Huân - blackeyes

Họ tên

Nguyễn Như Huân


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 24/08

Đến từ Gia Lai, Việt Nam
Công ty
 • Phòng TN&MT huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
 • Thời gian làm việc
  Từ 11/2007 đến nay
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Sê
 • Thời gian làm việc
  Từ 11/2007 đến nay
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Chuyên Viên
 • Văn phòng Đăng ký QSD đất
 • Thời gian làm việc
  Từ 09/2009 đến nay
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Chuyên viên

I am Blackeyes.kool Ham vui, mải chơi, nhiệt tình với bạn bè và trong công việc, không ngại khổ, không ngại khó chỉ sợ làm không hết (nhiều việc quá). Trông cũng đâu đến nỗi nào đâu mà ai cũng ... khen đẹp trai. Thích một câu (cho đến khi thích câu khác) THEO TÌNH ... TÌNH CHẠY, CHẠY TÌNH .... TÌNH ĐI LUÔN.

Tomorrow never come

Tỉnh thành Gia Lai, Việt Nam
Url