DanLuat 2024

Tạ Thị Tuyết Anh - bjbjcutelnv

Họ tên

Tạ Thị Tuyết Anh


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 13/01

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vui vẻ, hòa đồng. Thích người có trách nhiệm, đúng giờ. Khi nghiên cứu gì đó sẽ cố gắng nghiên cứu sâu. và em vẫn chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống hjhj. Tham gia trang này, em rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người để em thêm hiểu biết!!!! Cảm ơn rất nhiều!!! :)

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Facebook Bjbjcute lnv
Url