DanLuat 2023

Phạm Ba Đô - badohlu

Họ tên

Phạm Ba Đô


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 06/11

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url