DanLuat 2022

Ngô Văn Bắc - BacCAND

Họ tên

Ngô Văn Bắc


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 05/10

Đến từ