DanLuat 2024

Nguyễn Tiến Đạt - azlaw

Họ tên

Nguyễn Tiến Đạt


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 07/07

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Công ty
  • CÔNG TY LUẬT TNHH AZLAW VIỆT NAM
  • Thời gian làm việc
    Từ 12/2020 đến 04/2024
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Giám đốc điều hành

Đại học
  • Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Trung học cơ sở
  • Như Quỳnh
Luật sư Nguyễn Tiến Đạt tại CÔNG TY LUẬT TNHH AZLAW VIỆT NAM
Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Website https://azlaw.vn
Url