DanLuat 2022

Giàng A Tủa - atua123

Họ tên

Giàng A Tủa


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 01/01

Đến từ