DanLuat 2023

Trịnh Ánh Ngọc - anhngoc512

Họ tên

Trịnh Ánh Ngọc


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 05/12

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đại học
  • ĐH

Âm nhạc nhạc vàng
Sách Harry Poster, của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
Phim ảnh Lion King, Tom & Jerrry
Chương trình TV AXN, HBO, Discovery, ANTV
Games no
Sở thích khác sưu tập tem
Nhóm hội M2M, ABBA

-

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url