DanLuat 2021

Nguyen Hung - anhhunguyen

Họ tên

Nguyen Hung


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 07/06

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Công ty
 • nhà nước
 • Thời gian làm việc
  Từ
 • Vị trí
  Khác
 • Nghề nghiệp
  nhân sự
 • nhà nước
 • Thời gian làm việc
  Từ 01/2011 đến nay
 • Vị trí
  Khác
 • Nghề nghiệp
  nhân sự
 • đơn vị hành chính, sự nghiệp nhà nước
 • Thời gian làm việc
  Từ 01/2011 đến nay
 • Vị trí
  Khác
 • Nghề nghiệp
  nhân sự

hanguyent1112@gmail.com

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url