DanLuat 2024

Nguyễn Thị Hằng - anhhunguyen

Họ tên

Nguyễn Thị Hằng


Xưng hô

Ngày sinh nhật 07/06

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Công ty
  • đơn vị hành chính, sự nghiệp nhà nước
  • Thời gian làm việc
    Từ 01/2011 đến nay
  • Vị trí
    Khác
  • Nghề nghiệp
    nhân sự

hanguyent1112@gmail.com

Địa chỉ Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url