DanLuat 2022

Đoàn Xuân Nghiêm - andydoan

Họ tên

Đoàn Xuân Nghiêm


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 02/01

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty
  • Hộ gia đình
  • Thời gian làm việc
    Từ 07/2007 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Bí thư

một người lãng mạn, trước đây coi mọi thứ là hư không, giờ sao lại quý tiền và bắt đầu thực dụng... nghiemdoan770@gmail.com 0907.443.770
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url