DanLuat 2023

Đàm Trọng Tiến - amiangot

Họ tên

Đàm Trọng Tiến


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 20/09

Đến từ