Thành viên Hội đồng thẩm định giá?

Chủ đề   RSS   
 • #588236 26/07/2022

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3784
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Thành viên Hội đồng thẩm định giá?

  Căn cứ Điều 28 Nghị định 89/2013/NĐ-CP quy định:
   
  "Điều 28. Hội đồng thẩm định giá
   
  1. Thành phần của Hội đồng thẩm định giá 
   
  ...
   
  d) Hội đồng thẩm định giá tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau đây gọi chung là đơn vị) được giao mua, bán, quản lý và sử dụng tài sản do lãnh đạo đơn vị có tài sản cần thẩm định giá hoặc người được ủy quyền làm Chủ tịch, các thành viên khác gồm:
   
  - Đại diện bộ phận chuyên môn về giá hoặc tài chính, kế toán của đơn vị được giao mua, bán, quản lý, sử dụng tài sản;
   
  - Đại diện bộ phận chuyên môn về giá hoặc tài chính của cơ quan cấp trên;
   
  - Các thành viên khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm của tài sản cần thẩm định giá.
   
  2. Hội đồng thẩm định giá phải có ít nhất một thành viên đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính hoặc đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá. 
   
  ...
   
  5. Hội đồng thẩm định giá tài sản theo quy định tại Khoản 1 Điều này chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Quyết định thành lập Hội đồng. Các trường hợp phát sinh sau khi Hội đồng thẩm định giá chấm dứt hoạt động sẽ do cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng chủ trì xử lý."
   
  Từ quy định trên thì thành viên Hội đồng thẩm định giá tại đơn vị phải có ít nhất một thành viên đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính hoặc đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá. 
   
  602 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhdat.nguyen1404 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/07/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588300   27/07/2022

  Thành viên Hội đồng thẩm định giá?

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Thông thường số lượng thành viên của Hội đồng định giá phải là số lẻ, tối thiểu là 3 người đối với Hội đồng định giá cấp huyện, tối thiểu là 5 người đối với Hội đồng định giá cấp tỉnh và ở trung ương. Trường hợp cần thiết, thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng định giá quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng.

   
  Báo quản trị |  
 • #588424   28/07/2022

  Thành viên Hội đồng thẩm định giá?

  Cám ơn bài viết của bạn! Khi tiếp nhận yêu cầu thẩm định giá tài sản Cơ quan có thẩm quyền thẩm định giá tài sản có trách nhiệm tổ chức thực hiện thẩm định giá tài sản theo yêu cầu của cơ quan có văn bản yêu cầu thẩm định giá; trường hợp cần thiết thì thành lập Hội đồng thẩm định giá.  Ngoài ra, bạn có thể cho mình hỏi Hội đồng thẩm định giá khác gì với Hội đồng định giá tài sản?

   
  Báo quản trị |  
 • #588435   28/07/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (848)
  Số điểm: 7282
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 135 lần


  Thành viên Hội đồng thẩm định giá?

  Cảm ơn bài viết của bạn, thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá. Hội đồng thẩm định giá được thành lập tại Cơ quan có thẩm quyền thẩm định giá tài sản theo yêu cầu của cơ quan có văn bản yêu cầu thẩm định giá.

   
  Báo quản trị |