Thanh tra viên về tiếp công dân và xử lý đơn phải tối nghiệp trình độ gì?

Chủ đề   RSS   
 • #610767 19/04/2024

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (93)
  Số điểm: 495
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Thanh tra viên về tiếp công dân và xử lý đơn phải tối nghiệp trình độ gì?

  Thanh tra viên về tiếp công dân và xử lý đơn là chức danh gì? Thanh tra viên về tiếp công dân và xử lý đơn phải tối nghiệp trình độ nào?

  Thanh tra viên về tiếp công dân và xử lý đơn là chức danh gì?

  Căn cứ bản mô tả vị trí việc làm của Thanh tra viên về tiếp công dân và xử lý đơn quy định tại Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-TTCP quy định chức danh nghề nghiệp này là chức danh có các chức năng sau:

  - Chủ trì, tham mưu hoạch định, xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và chiến lược về tiếp công dân và xử lý đơn; quy hoạch, dự án, đề án, kế hoạch, sơ kết, tổng kết trong phạm vi toàn ngành; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật thông qua công tác tiếp công dân và xử lý đơn.

  - Chủ trì, tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tiếp công dân và xử lý đơn đối với những vụ việc có nội dung phức tạp, đông người, tồn đọng, kéo dài liên quan đến trách nhiệm của nhiều ngành, địa phương.

  - Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

  tiep-congdan

  Thanh tra viên về tiếp công dân và xử lý đơn phải tối nghiệp trình độ gì?

  Căn cứ bản mô tả vị trí việc làm của Thanh tra viên về tiếp công dân và xử lý đơn quy định tại Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-TTCP quy định chức danh nghề nghiệp này có trình độ như sau:

  Trình độ đào tạo

  Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm.

  Bồi dưỡng

  - Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính.

  - Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

  - Về trình độ tin học, ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số, đáp ứng theo tiêu chuẩn chung của các văn bản hiện hành và theo quy định của từng vị trí việc làm.

  Kinh nghiệm (thành tích công tác)

  - Có kinh nghiệm tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên mà cơ quan sử dụng, quản lý Thanh tra viên được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

  - Có kinh nghiệm tổ chức hướng dẫn, thực hiện chế độ, chính sách, các quy định về chức năng, nhiệm vụ; thực hiện đề xuất các biện pháp về tiếp công dân và xử lý đơn.

  - Kiến thức và am hiểu về công tác tiếp công dân và xử lý đơn.

  - Có thời gian công tác ở ngạch Thanh tra viên và tương đương tối thiểu từ 09 năm trở lên, trừ trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác và đang giữ ngạch công chức, viên chức, cấp hàm tương đương ngạch Thanh tra viên chính chuyển sang cơ quan thanh tra. Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch Thanh tra viên thì thời gian giữ ngạch Thanh tra viên tối thiểu là 01 năm (đủ 12 tháng).

  Phẩm chất cá nhân

  - Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định và quy chế làm việc của cơ quan.

  - Trách nhiệm cao với công việc, với tập thể.

  - Trung thực, thẳng thắn, kiên định, biết lắng nghe.

  - Điềm tĩnh, cẩn thận.

  - Khả năng đoàn kết nội bộ.

  - Có ý thức bảo mật thông tin cao.

  - Phẩm chất khác.

  Các yêu cầu khác

  - Có khả năng đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

  - Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

  - Có khả năng chịu áp lực công việc lớn và có sức khỏe tốt.

  Tóm lại, Thanh tra viên về tiếp công dân và xử lý đơn phải có trình độ như trên.

   
  81 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận