Thanh tra Nhà nước có được áp dụng biện pháp ấn định doanh thu đối với doanh nghiệp không?

Chủ đề   RSS   
 • #517573 01/05/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 140 lần


  Thanh tra Nhà nước có được áp dụng biện pháp ấn định doanh thu đối với doanh nghiệp không?

  Thanh tra Nhà nước có được áp dụng biện pháp ấn định doanh thu đối với doanh nghiệp không?

   
  766 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #517579   01/05/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1412)
  Số điểm: 11822
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Chưa rõ trường hợp của anh: "cơ quan thanh tra ấn định doanh thu" của doanh nghiệp là như thế nào?

  Về mặt quy định, căn cứ khoản 1 Điều 3 và Khoản 4 Điều 9 Luật quản lý thuế 2006 thì "Ấn định thuế" thuộc nội dung về quản lý thuế, do đó thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý về thuế.

  Còn về mặt thanh tra: Căn cứ Luật thanh tra 2010

  Mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  Do đó, căn cứ vào kết quả thanh tra, cơ quan thanh tra có thể kiến nghị cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp thực hiện "Ấn định thuế" nếu có căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc các trường hợp theo Điều 25 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  Cơ quan thanh tra không trực tiếp thực hiện hoạt động ấn định thuế cho doanh nghiệp anh nhé!

   
  Báo quản trị |